Feiten & Cijfers

Chiropractie is na reguliere geneeskunde en tandheelkunde de grootste vorm van gezondheidszorg wereldwijd.

Wie zijn rug wil bewaren, moet niet op de chiropractor besparen!

Meer info

Nekklachten door gebruik van tablet en smartphone?

Meer info

Chiropractie: een genezend alternatief!

Moeder E. uit W.

“Onze baby huilde minimaal 8 uur per dag. Met slechts enkele behandelingen hadden wij een super tevreden kindje zonder buikkrampjes!"

Meer info

AVG, nieuwe persoonsgegevenswet m.i.v. 25 mei 2018

ma 23 april 2018

Van: Chiropractiepraktijk Rijssen

Doel: deze informatie wordt verstrekt aan iedere cliënt.
Basis: Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy wetgeving.
_____________________________________________________________________________ 

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord doordat u uw zorg door onze praktijk laat uitvoeren.
Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 •   Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.

 •   Uw gegevens geven wij alleen door aan derden door als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis  van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.

 •   Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 •   U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.

 •   Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

 •   U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

 •   U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen       verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)

 •   U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 •   U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.

 •   Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

 •   Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.