Feestdagen, vrije dagen? Klik hier voor meer info

Meer info

Nekklachten door gebruik van tablet en smartphone?

Meer info

Chiropractie: een genezend alternatief!

Gratis lid worden van de Belangenvereniging Chiropractie in uw en ons voordeel

Meer info

Wie zijn rug wil bewaren, moet niet op de chiropractor besparen!

Meer info

Sluiting i.v.m. lockdown vanaf 18 januari t/m 2 maart 2021

ma 15 februari 2021

Helaas hebben wij al veel afspraken moeten afzeggen c.q. verzetten omdat wij niet mogen behandelen gezien de maatregelen die onze overheid genomen heeft met betrekking tot corona. Het ministerie van VWS ziet chiropractie niet als een medisch beroep. De Handhaving van de gemeente Rijssen-Holten heeft ons verboden om de praktijk open te hebben en daarom hebben wij vanaf maandag 18 januari de deuren dicht. 

Wij hebben als beroepsgroep al heel veel overleg gehad met het ministerie en met de politiek. Ook u, als patiënt kunt hierin heel veel betekenen. Dingen die u zou kunnen doen zijn:

-       Volgens de minister moeten patiënten van de chiropractor contact opnemen met de huisarts bij klachten. Doet u dat vooral.

-       De petitie tekenen via de volgende link: https://chiropractienoodzakelijk.petities.nl  Intussen is de petitie getekend door bijna 18.000 mensen maar hoe meer    handtekeningen des te meer kunnen wij onze overheid overtuigen dat ook de chiropractor haar patiënten moet kunnen blijven behandelen.

-       Lid worden van de Belangenvereniging Patiënten Chiropractie: De Belangenvereniging Patiënten Chiropractie, die al jaren bestaat, heeft nu nog weinig inspraak bij de overheid omdat het ledenaantal, volgens de overheid, laag is. We moeten, als patiënten van de chiropractor, aan de weg timmeren zodat wij als volwaardig medisch beroep erkend gaan worden. Onze dringende vraag is of u, en met u zoveel mogelijk gezinsleden met een mailaccount, zich aan willen melden als gratis lid, https://leden.conscribo.nl/bpc/aanmeldformulierVoor de duidelijkheid, dit lidmaatschap is kosteloos!

Wij bedanken u bij voorbaat voor het invullen van de petitie en uw aanmelding als lid!

Het is onze vurige wens om zo snel mogelijk weer te kunnen behandelen. Zodra dat kan en mag hoort u per omgaande van ons.

 

Met vriendelijke groet,

Chiropractoren en assistentes Chiropractiepraktijk Rijssen