Chiropractie: een genezend alternatief!

Wie zijn rug wil bewaren, moet niet op de chiropractor besparen!

Meer info

Gratis INLOOPSPREEKUUR op dinsdag 4 oktober 2022 van 17 tot 20 uur

Meer info

Lidmaatschap Belangenvereniging Patiënten Chiropractie

vr 14 januari 2022

In de lockdown, in 2020 en 2021, hebben wij helaas veel patiënten moeten bellen om hun afspraak te verzetten omdat wij niet mochten behandelen gezien de maatregelen die onze overheid had genomen heeft met betrekking tot corona. 

Wij hebben als beroepsgroep hier destijds veel overleg over gehad met het ministerie van WVS en met diverse politieke partijen. Ook u, als patiënt kunt hierin heel veel betekenen. U kunt lid worden van onze Belangenvereniging voor € 5,00 per jaar. 

De Belangenvereniging Patiënten Chiropractie, die al jaren bestaat, heeft nu nog weinig inspraak bij de overheid omdat het ledenaantal, volgens de overheid, laag is. We moeten, als chiropractoren en patiënten van de chiropractor, aan de weg timmeren zodat Chiropractie als een volwaardig medisch beroep erkend gaan worden. Onze dringende vraag is aan u, en met u zoveel mogelijk gezinsleden met een mailaccount, zich aan willen melden als gratis lid. Via deze link komt u op het aanmeldformulier.  

Wij bedanken u bij voorbaat voor uw aanmelding als lid!