Reactie van patiënt:

“Mijn klachten (slijtage) zijn niet over, maar sinds ik regelmatig naar mijn chiropractor ga, is de kwaliteit van mijn leven met sprongen vooruit gegaan."

Meer info

Mw. M.d.J. uit Z.

Hoi Evert, Bedankt voor een zwangerschap zonder bekkenklachten! Je bent goud waard! Wij komen snel langs voor een nieuwe afspraak voor mij en de kleine meid. We maken het goed!  

Meer info

Nooit gedacht dat een chiropractor ook enkels kon behandelen. Sinds de behandeling kan ik weer mijn eigen boodschappen doen ....

Meer info

Feestdagen en vakantie(s); lees meer over onze openingstijden.....

Meer info

Wie zijn rug wil bewaren, moet niet op de chiropractor besparen!

Meer info

Moeder E. uit W.

“Onze baby huilde minimaal 8 uur per dag. Met slechts enkele behandelingen hadden wij een super tevreden kindje zonder buikkrampjes!"

Meer info

Opleidingen

 

Chiropractie studeren kan momenteel alleen in het buitenland, aangezien er in Nederland geen opleiding tot chiropractor is. De meeste studenten die chiropractie gaan studeren kiezen er voor om aan het Anglo-European College of Chiropractic te gaan studeren. Deze opleiding staat in Bournemouth (Engeland).

Sinds enkele jaren is het in europa ook mogelijk om chiropractie te studeren in Denemarken, Frankrijk en Wales. Ook is het mogelijk om in Amerika of Australië te gaan studeren. Voorafgaand aan de studie moet men het VWO diploma met de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde behalen.

De opleiding chiropractie is een 5-jarige universitaire voltijd studie. Hierna volgt nog een praktijk/stage jaar in het land waar men zich wil vestigen. De inhoud van de studie chiropractie kan deels worden vergeleken met een opleiding geneeskunde aan een universiteit in Nederland. Aangezien veel vakken in de loop der opleidingen van elkaar verschillen is een totaal vergelijking niet mogelijk.

 

Vergelijking: studie chiropractie / studie geneeskunde

De studie chiropractie komt deels overeen met de studie geneeskunde.

Anglo-European College of Chiropractic


Wij maakten een globale vergelijking van de vijfjarige studie Chiropractie aan het AECC te Bournemouth samen met het laatste GEP/stagejaar en de studie geneeskunde aan één van de Nederlandse universiteiten. Van beide studies dus zes jaren. In de vakken komen ook delen voor van andere genoemde vakken, zodat een absolute vergelijking niet mogelijk is.

Bij beide studies zijn de uren die de student(e) buiten de college-uren en praktijk/stages/co-schappen studeert buiten beschouwing gelaten.


 

Te vergelijken vakken: CHIROPRACTIE GENEESKUNDE
 
Anatomie en embryologie 322 145,5
Celbiologie en microbiologie 42 169
Chemie 80 84,5
Communicatie 84 87
Dermatologie 20 21,5
Farmacologie 40 16
Filosofie/medische ethiek 34 36,5
Fysiologie 318 181
Gynaecologie/verloskunde 40 49
Kindergeneeskunde 40 65,5
Neurologie 68 45,5
Pathologie 102 101
Path. anatomie 24 22
Radiodiagnostiek 220 8
Voeding 56 2
Wetenschappelijke stage/onderzoek 148 168
  1638 1202
 
Niet te vergelijken cq. specifieke vakken: 1520 1176
Praktijk/stage/co-schappen 2840 3570
Totaal lesuren: 5998 5948